0 Titles

MusPed:Research

MusPed:Research er en ny fagfellevurdert, vitenskapelig skriftserie innen musikkpedagogikk. Serien kommer med første utgivelse medio 2020. (Read description in English). Se her for kommende utgivelser. 

MusPed:Research er knyttet til det tverrfaglige, tverrdisiplinære og tverrfakultære forskningsnettverket Musikkpedagogikk i utvikling (MiU) ved NTNU (Institutt for lærerutdanning og Institutt for musikk), Nord Universitet og DMMH, og utgis av Cappelen Damm Akademisk/NOASP. Serien vil publisere antologier og monografier, med åpen tilgang (Open Access).

MusPed:Research vil behandle temaer innen fagfeltet musikkpedagogikk. Det vil si både genuine musikkpedagogiske temaer og temaer og spørsmål i skjæringsfeltet mellom disipliner, fag- og forskningsområder som gjerne holdes atskilt i utdannings- og forskningssammenhenger, men som er innvevde deler i musikkutdanningspraksiser i skole, samfunn og høyere utdanning. Skriftserien vil bidra til kunnskapsutvikling på tvers av grupperinger og tradisjoner, og til dialog mellom forskere og utdannere fra ulike kunnskaps- og identitetskulturer innenfor det brede musikkutdanningslandskapet.

MusPed:Research har åpen innsending og ønsker ideer til vitenskapelige antologier og monografier som handler om musikkpedagogiske temaer velkommen. Forslag til utgivelser vil behandles av seriens redaksjonsråd, og ett av rådsmedlemmene vil delta som medredaktør på aksepterte utgivelser. Alle utgivelser vil gjennomgå uavhengig fagfellevurdering. Se for øvrig krav til prosjektbeskrivelse og retningslinjer for manuskripter.

Redaksjon

Redaktør:
Elin Angelo, professor, NTNU, Institutt for lærerutdanning

Redaksjonsråd:

Elin Angelo, professor musikkpedagogikk, NTNU, Institutt for lærerutdanning
Jens Knigge, professor musikkpedagogikk, Nord Universitet
Morten Sæther, dosent musikkpedagogikk, DMMH
Wenche Waagen, førstelektor musikkdidaktikk, NTNU, Institutt for musikk 

Utgiver

Skriftserien utgis av NOASP, Cappelen Damm Akademisk. Skriftserien gis ut med åpen tilgang (open access) under lisens CC BY 4.0.  

Innsending og kvalitetsvurdering

Skriftserien har åpen innsending av prosjektbeskrivelser og av ferdige manuskripter.

Prosjektbeskrivelse sendes på et tidlig tidspunkt i skrivearbeidet som vedlegg til epost, til redaktør. Dersom prosjektbeskrivelsen aksepteres sendes ferdig manuskript til redaktør som to vedlegg på epost, der det ene er en anonymisert word-fil av manuskriptet, og det andre en navngitt PDF-versjon av samme manuskript. PDF-versjonen vil sendes til fagfellevurdering.

MusPed:Research praktiserer ‘double-blind’ review, der verken fagfellene eller forfatterne kjenner hverandres identitet. I forkant av fagfelleprosessen blir manuskripter vurdert av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering blir gjort av ansvarlig redaktør.

Språk i skriftserien er skandinavisk eller engelsk. Det er mulig å ha artikler i ulike målformer i samme antologi. Innsendte manuskript skal være i samsvar med forfatterinstruksjoner for skriftserien.

Kontakt

Elin Angelo (redaksjon): elin.angelo@ntnu.no
Simon Aase (forlag): simon.Aase@cappelendamm.no

 

Om serien

Bøker i serien

Publisering snart