1 Titles

Libelli: Minimono

Libelli (latin: små bøker) er en ny skriftserie som består av fagfellevurderte bøker på 50–70 sider innenfor fagfeltet kunsthistorie og visuelle studier. Det empiriske materialet som behandles skal være relatert til nordiske temaer. Libelli-serien gir en publiseringsmulighet i et format som ikke er et akademisk essay og heller ikke en tradisjonell monografi, men et mellomformat. Serien ønsker med dette mellomformatet (minimonografien) å utfordre forfattere til å skrive overbevisende, fokuserte og engasjerende tekster som utvider og kompletterer de to mest vanlige publiseringsformatene innenfor akademia. Seriens første utgave ble publisert i september 2022.

Libelli utgis med åpen tilgang, på norsk, svensk, dansk eller engelsk, med mulighet til print on demand. Libelli er godkjent som publikasjon på nivå 1 av Det nasjonale publiseringsutvalget. Retningslinjer for innsending av manus finnes på forfatterveiledningen.

libelli

Intensjoner og temaer

Libelli vil løfte frem og inspirere til ny forskning på feltet kunsthistorie og visuelle studier i Norden.

Libelli-serien vil bestå av utgivelser som utfordrer eller går i dialog med tidligere forskning, eller som undersøker kunstnerskap og fenomener som har vært lite behandlet. Serien som helhet vil ha et bredt tematisk nedslagsfelt, mens hver enkelt utgivelse fokuserer på et avgrenset tema og et klart definert problemfelt.

Serien består av små bøker, såkalte minimonografier. Minimonografien er et alternativt publiseringsformat hvor forskere kan utgi tekster som er lengre enn en artikkel, men kortere enn en tradisjonell monografi.

Initiativet til etableringen av skriftserien sprang ut fra Faggruppen for kunsthistorie og visuelle studier ved Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Utgiver er Cappelen Damm Akademisk.

Redaksjon

  • Anny Bo Fremmerlid, førstelektor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo. Ansvarlig redaktør
  • Ragnhild M. Bø, ph.d, frilans kunsthistoriker
  • Ingrid Halland, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
  • Talette Rørvik Simonsen, forsknings- og utviklingsansvarlig, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
  • Aron Vinegar, professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Innsending

Skriftserien har åpen innsending innenfor seriens tematikk. Tekstene kan publiseres på norsk, svensk, dansk og engelsk. Libelli er utgitt uten noen form for institusjonell støtte. Å publisere i skriftserien medfører derfor en publiseringsavgift. Se ytterligere informasjon om innsending av manus og publiseringsavgift i seriens forfatterveiledning.

Kvalitetsvurdering

Libelli praktiserer «enkel blind» fagfellevurdering; forfatteren kjenner ikke identiteten til fagfellen. I tillegg blir tekstene vurdert av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering blir gjort av ansvarlig redaktør. Les mer om fagfelleprosessen her.

Om skriftserien

Libelli utgis av Cappelen Damm Akademisk. Libelli utgis med fri tilgang (open access) med Creative Commons-lisenser. Skriftseriens første utgivelse ble publisert i september 2022. Libelli er godkjent som en nivå 1-publiseringskanal i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kontakt

Anny Bo Fremmerlid (ansvarlig redaktør): anny.fremmerlid@ifikk.uio.no
Katia Stieglitz (forlag): katia.stieglitz@cappelendamm.no

Om serien