0 Titles

Libelli: Minimono

Merk: dette er en betaversjon. Oppdatert versjon kommer. For spørsmål kontakt: noasp@cappelendamm.no

Libelli er en ny skriftserie for forskning innen kunstfeltet i Norden. Libelli er latin for liten bok, og serien vil bestå av små bøker, såkalte minimonografier på 40-70 sider. Skriftserien er under etablering og første utgave vil komme i 2021. Serien vil utgis med åpen tilgang.

libelli

Intensjoner og temaer

Libelli vil løfte frem og inspirerer til ny forskning på feltet kunsthistorie og visuelle studier i Norden.

Libelli-serien oppfordrer til bidrag som enten utfordrer tidligere forskning eller belyser kunstnerskap eller fenomener som har vært lite utforsket. Vi ønsker bidrag som utforsker historiske eller samtidige tematikker knyttet til et empirisk materiale.

Serien består av små bøker, såkalte minimonografier på 40-70 sider. Minimonografien er et alternativt publiseringsformat hvor forskere kan utgi tekster som er lengre enn en artikkel, men kortere enn en tradisjonell monografi.

Initiativet til etableringen av skriftserien springer ut fra Faggruppen for kunsthistorie og visuelle studier ved Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Utgiver er Cappelen Damm Akademisk.

Redaksjon

  • Anny Bo Fremmerlid, førstelektor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo (ansvarlig redaktør)
  • Ragnhild Bø, postdoktor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo
  • Aron Vinegar, professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo, Norge
  • Talette Rørvik Simonsen, seniorkurator, Nasjonalmuseet/Arkitekturmuseet
  • Ingrid Halland, førsteamanuensis, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

Innsending

Skriftserien har åpen innsending innenfor seriens tematikk. Tekstene kan publiseres på norsk, svensk, dansk og engelsk. Libelli er utgitt uten noen form for institusjonell støtte. Å publisere i skriftserien medfører derfor en publiseringsavgift. Se ytterligere informasjon om innsending av manus og publiseringsavgift i seriens forfatterveiledning.

Kvalitetsvurdering

Libelli praktiserer «dobbel blind» fagfellevurdering der verken fagfelle eller forfatteren kjenner identiteten til hverandre. I tillegg blir artiklene vurdert av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering blir gjort av ansvarlig redaktør. Les mer om fagfelleprosessen her.

Om skriftserien

Libelli utgis av Cappelen Damm Akademisk. Libelli utgis med fri tilgang (open access) med Creative Commons-lisenser. Skriftserien er under etablering, men vil søke om ISSN og godkjenning på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler når første utgivelse er klar.

Kontakt

Anny Bo Fremmerlid (ansvarlig redaktør): anny.fremmerlid@ifikk.uio.no
Katia Stieglitz (forlag): katia.stieglitz@cappelendamm.no

Om serien

Bøker i serien

Publisering snart