Redaksjon for Open Access-bøker

Redaktør for økonomi, samfunnsfag, juss og humaniora Dorte Østreng

Redaktør for Helse og sosialfag Ingrid Eitzen

Redaktør for pedagogikk og lærerutdanning Maria Braadland

Markedsansvarlig Gerd Irene Ødeskaug

Forlagssjef Birgit Skaldehaug