Cover Image

Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover Image

Volume editors:
Catharina Bjørkquist, Helge Ramsdal
Chapter authors:
Catharina Bjørkquist, Mona Jerndahl Fineide, Ragnhild Fugletveit, Gunnar Vold Hansen, Erna Haug, Marit Kristine Helgesen, Therese Dwyer Løken, Helge Ramsdal, Rannveig Røste
Published
September 23, 2021

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202716233

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202734503

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202734510

Details about the available publication format: XML

XML
9788202734527

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202734534