Gård og utmark i Gudbrandsdalen: Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011–2012

Volume editor:
Ingar M. Gundersen
Chapter authors:
Ingar M. Gundersen, Kristin Eriksen, Lars Erik Gjerpe, Jan Henning Larsen, Ole Christian Lønaas, Atle Nesje, Rebecca J.S. Cannell, Lisa Loktu, Tina Villumsen, Linn T. Lieng Andreadakis, Øystein Rønning Andersen, Arne Jouttijärvi, Lena Grandin, Peter Hambro Mikkelsen, Thomas Seip Bartholin, Annine S.A. Moltsen, Richard I. Macphail, Gill M. Cruise, Marie-Agnès Courty, John Crowther, Johan Linderholm

Synopsis

E6-prosjektet Gudbrandsdalen er det mest omfattende utgravningsprosjektet som er gjennomført i Oppland noensinne, og har sin bakgrunn i etableringen av ny E6 gjennom dalføret. I 2011 og 2012 gjennomførte Kulturhistorisk museum utgravninger på 64 steder i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel, og utgravningene avdekket blant annet en frem til da ukjent flom-, bosetnings- og jordbrukshistorikk. Omfattende undersøkelser ble også gjort i utmarka, der et stort antall kull- og fangstgroper ble gravd ut. Det samlede vitenskapelige materialet fra prosjektet har endret forståelsen av Gudbrandsdalens arkeologi og gitt ny kunnskap om hvordan samfunnet i dalføret utviklet seg i jernalderen og middelalderen.

Denne boken presenterer de viktigste faglige resultatene, setter resultatene inn i en større kulturhistorisk sammenheng og gjør rede for kunnskapsstatusen på viktige fagområder innenfor Gudbrandsdalens arkeologi.

Full Text

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Ingar M. Gundersen

Redaktør Ingar M. Gundersen er arkeolog og rådgiver ved Kulturhistorisk museum og
tidligere prosjektleder for E6-prosjektet Gudbrandsdalen.

Kristin Eriksen

Kristin Eriksen er ansatt ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lars Erik Gjerpe

Lars Erik Gjerpe er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Jan Henning Larsen

Jan Henning Larsen arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Ole Christian Lønaas

Ole Christian Lønaas arbeider som rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Atle Nesje

Atle Nesje er professor ved Universitetet i Bergen.

Rebecca J.S. Cannell

Rebecca J.S. Cannell er postdoktor ved Universitetet i Oslo.

Lisa Loktu

Lisa Loktu arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Tina Villumsen

Tina Villumsen arbeider som forksningsassistent ved Universitetet i Oslo.

Linn T. Lieng Andreadakis

Linn T. Lieng Andreadakis arbeider ved Kulturhistorisk museum, Kulturhistorisk museum.

Øystein Rønning Andersen

Øystein Rønning Andersen arbeider som arkeolog i Oppland fylkeskommune. 

Arne Jouttijärvi

Arne Jouttijärvi arbeider ved Heimdal archaeometry, Danmark.

Lena Grandin

Lena Grandin arbeider som berggrundsgeolog hos Arkeologerna, Sverige.

Peter Hambro Mikkelsen

Peter Hambro Mikkelsen arbeider ved Universitetet i Aarhus, Danmark. 

Thomas Seip Bartholin

Thomas Seip Bartholin arbeider ved Universitetet i Lund.

Annine S.A. Moltsen

Annine S.A. Moltsen er partner i Dansk Miljøarkæologisk center.

Richard I. Macphail

Dr. Richard Macphail is Senior Research Fellow at University College London. 

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788283141016