Pløyejord som kontekst: Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling

Volume editors:
Jes Martens, Mads Ravn
Chapter authors:
Torben Trier Christiansen, Andres S. Dobat, Mogens Bo Henriksen, Maria Lingström, Birgit Maixner, Bente Sven Majchczack, Jes Martens, Petter Vang Petersen, Mads Ravn, Perry Rolfsen, Dagfinn Skre

Synopsis

Det moderne jord- og skogsbruket blir stadig mer effektivisert og mekanisert. Ikke bare griper de moderne dyrkningsmetoder stadig hardere inn i de fysiske omgivelser, men de endrer også jordens kjemiske og hydrologiske balanser. For de kulturminner som ligger i dyrket mark eller i drevet skog betyr det økt risiko for nedslitning eller utslettelse. Denne prosessen er allerede kommet så langt at mye av den viktigste informasjonen om fortidens boplasser i dag befinner seg i pløyelaget og ikke lenger in situ i bevarte gulv- og kulturlag. Dette er en av de største utfordringene våre dagers kulturminnvern står ovenfor. 

I denne antologien har 11 ledende forskere fra 4 sett på lovgivning og strategier som finnes for å sikre det vitenskapelige potensial i de mange løsfunn som utgjør et stort og umistelig kildemateriale til fortiden. Uten dette vil mange av våre boplasser i dag fremstå som anonyme og vanskelig å tolke. Et hett tema i denne sammenhengen er folkelig medvirkning. Kan de profesjonelle ta imot hjelp av fritidssamlere i arbeidet med å sikre den truede kulturarv? I Norge er den arkeologiske verden delt på dette spørsmålet, og det er derfor interessant at det i denne antologien gis fire eksempler på hvordan det er løst. 

Full Text

Author Biographies

Torben Trier Christiansen

Torben Trier Christiansen arbeider ved School of Culture and Society, Aarhus University

Andres S. Dobat

Andres Dobat arbeider som førsteamanuensist ved Aarhus Universitet.

Mogens Bo Henriksen

Mogens Bo Henriksen arbeider ved Odense By Museer, Danmark.

Maria Lingström

Maria Lingström arbeider ved Arkeologerne, Statens Historiska Museer, Stockholm. 

Birgit Maixner

Birgit Maixner arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU.

Bente Sven Majchczack

Bente Sven Majchczack arbeider ved Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Tyskland.

Jes Martens

Jes Martens er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Petter Vang Petersen

Peter Vang Petersen arbeider ved Nationalmuseet, København.

Mads Ravn

Mads Ravn arbeider ved VeljeMuseerne i Danmark. 

Perry Rolfsen

Perry Rolfsen arbeidet tidligere ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Dagfinn Skre

Dagfinn Skre er professor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788283140736