The Agrarian Life of the North 2000 BC–AD 1000: Studies in Rural Settlement and Farming in Norway

Authors

Frode Iversen; Håkan Petersson; Kristin Armstrong Oma; Lars Erik Gjerpe; Arne Anderson Stamnes; Christian Løchsen Rødsrud; Geir Grønnesby; Barbro Dahl; Grethe Bjørkan Bukkemoen; Kari Loe Hjelle; Christin E. Jensen; Johan E. Arntzen; Theo Gil; Eli-Christine Soltvedt; Marte Mokkelbost; Lisbeth Prøsch-Danielsen; Even Bjørndal; Raymond Sauvage; Trond Meling

Synopsis

The 14 articles presented in this publication represent some of the latest and most relevant research on rural settlement and farming from the Late Neolithic through the Early Medieval Period in Norway. It deals with the impact of climate change, plague and the AD 536–7 volcanic event and some of the earliest farms north of the Arctic Circle. It provides new perspectives and archaeological evidence for the Viking age farm of Norway, differences in regional settlement structures of agrarian societies, the relation between houses and graves in the Iron Age, and varying food practices as indicators of societal change.

The publication is part of the Joint Research Program (Forskning i fellesskap) conducted by the University Museums of Norway and co-funded by The Research Council of Norway.

-----

Synopsis

Denne boka presenterer rykende fersk forskning på bondelivet i Norge fra steinalder til vikingtid. Atten arkeologer og botanikere ved de fem Universitetsmuseene i Norge står bak prosjektet. Vi lærer om hvordan klimaendringer, pest og det store vulkanutbruddet i 536-37e. Kr. påvirket levevilkårene. Vi får nytt innblikk i arkeologiske vikingtidsgårder og en av de første sauegårdene nord for polarsirkelen, fra bronsealderen. Vi får vite mer om underlige skikker i jernalderen der de døde ble gravlagt inne i gamle hus og om hvordan forandringer i festens meny og måltidspraksis hang sammen med store samfunnsendringer.

Prosjektet er en del av «Forskning i felleskap» finansiert av Universitetsmuseene i Norge og Norges forskningsråd.

Chapters

 • Preface
  Frode Iversen, Håkan Petersson
 • Chapter 1: Long time - long house
  Kristin Armstrong Oma
 • Chapter 2: Effect on temperature change on Iron Age cereal production and settlement patterns in mid-Norway
  Arne Anderson Stamnes
 • Chapter 3: Estate division: Social cohesion in the aftermath of AD 526-7
  Frode Iversen
 • Chapter 4: Why did pottery production cease in Norway during the transition to the late Iron Age?
  Christian Løchsen Rødsrud
 • Chapter 5: Relations between burials and buildings in the Iron Age of southwest Norway
  Barbro Dahl
 • Chapter 6: Cooking and feasting: Changes in food practice in the Iron Age
  Grethe Bjørkan Bukkemoen
 • Chapter 7: Hot rocks! Beer brewing on Viking and Medieval Age farms
  Geir Grønnesby
 • Chapter 8: Farm- Manor- Estate: Agricultural landscape and settlement at Hundvåg, southwest Norway
  Trond Meling
 • Chapter 9: A Late Bronze sheep farm north of the Arctic Circle?
  Christin E. Jensen, Johan E. Arntzen
 • Chapter 10: Iron Age building traditions in eastern Norway: Regions and landscapes
  Lars Erik Gjerpe
 • Chapter 11: Geometric observations regarding Early Iron Age longhouses in southwest Norway
  Theo Gil
 • Chapter 12: Late Iron Age settlement evidence from Rogaland
  Even Bjørndal
 • Chapter 13: Rural buildings from the Viking and Early Medieval period in central Norway
  Marte Mokkelbost, Raymond Sauvage
 • Chapter 14: Potentials and recommendations: Agrarian botanical data from western Norway
  Lisbeth Prøsch-Danielsen, Kari Loe Hjelle, Eli-Christine Soltvedt

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Frode Iversen

Frode Iversen er professor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han arbeider med arkeologiske utgravinger på Østlandet og Sørlandet. De senere årene har han ledet et stort europeisk forskningsprosjekt om tingsteder og kongemakt i Nord-Europa. Han er også kjent fra NRK TV-serien Arkeologene sammen med Arne Hjeltnes.

Håkan Petersson

Håkan Petersson er forsker og avdelingsleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Han forsker på forholdet mellom det moderne samfunn og arkeologien, og har hatt et spesielt fokus på yngre steinalder. Han er også leder av forskningsfellesskapet Agrarnettverket.

Kristin Armstrong Oma

Kristin Armstrong Oma er førsteamanuensis og forskningsleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger med ansvar for forskning, saksbehandling og forvaltningsundersøkelser. Forskningsinteresser er forhold til dyr i forhistorien særlig i bronsealderens samfunnsutvikling.

Lars Erik Gjerpe

Lars Erik Gjerpe er forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han graver ut, publiserer og forsker på bosetninger fra jernalder og graver fra vikingtid og leder nå utgravingen av Østlandets største boplassområde.

Arne Anderson Stamnes

Arne Anderson Stamnes er prosjektleder ved NTNU Vitenskapsmuseet. Tok doktorgrad på bruken av geofysiske metoder i norsk arkeologi, og har sin forskningsinteresse i innovativ anvendelse av teknologiske verktøy og bruk av digitale kartverktøy til arkeologisk modellering og dataanalyse.

Christian Løchsen Rødsrud

Christian Løchsen Rødsrud er rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og jobber med forvaltningsundersøkelser. Tok doktorgrad på bruken av keramikk gjennom jernalderen, og har forskningsfokus innen jernalderens bosetningsmønstre, tidlige urbaniseringsprosesser, gravskikk og ritualer.

Geir Grønnesby

Geir Grønnesby er forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet og har primært jobbet med de museale samlingene og forvaltningsarkeologi. Grønnesby har for tiden permisjon som doktorgradsstipendiat.

Barbro Dahl

Barbro Dahl er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger og jobber primært med forvaltningsundersøkelser, saksbehandling og forskning rundt jernalderens gravskikk og bosetting.

Grethe Bjørkan Bukkemoen

Grethe Bjørkan Bukkemoen er stipendiat ved Universitetet i Oslo (IAKH) og forsker på måltidspraksis i jernalder. Ellers er hun rådgiver ved Kulturhistorisk museum, UiO og jobber med forvaltning, prosjektledelse og forskning knyttet til bosetning, hushold og landskap i jernalder.

Kari Loe Hjelle

Kari Loe Hjelle er førsteamanuensis i paleobotanikk ved universitetsmuseet i Bergen, hvor hun blant annet jobber med materiale fra arkeologiske undersøkelser. Forskningsinteresse er kvantitative rekonstruksjoner; pollendeposisjon-vegetasjon; kulturlandskapsutvikling; jordbruksutvikling.

Christin E. Jensen

Christin E. Jensen er førsteamanuensis i palaeobotanikk ved Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger og jobber med forvaltningsundersøkelser i Rogaland og Nord-Norge. Forskningsinteresser er vegetasjons- og bosetningshistorie, antropogen og klimatisk påvirkning av flora og vegetasjon.

Johan E. Arntzen

Johan E. Arntzen er universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet, tidligere prosjektleder og stipendiat ved Tromsø Museum. Forskningsinteresse er jordbruksbosetting i det nordlige Norge, samt bronse- og jernalderbosetting generelt.

Theo Gil

Theo Gil er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger og jobber med forvaltningsundersøkelser, GIS og digital utvikling innen arkeologi. Forskningsinteresser er GIS, metodeutvikling og bebyggelse og landskapsrekonstruksjoner primært i bronse og jernalder.

Eli-Christine Soltvedt

Eli-Christine Soltvedt er forsker og arkeobotaniker ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Hun jobber primært med analyser av plantemateriale fra forvaltningsundersøkelser, forskning og formidling av planters bruk og betydning i forhistorien.

Marte Mokkelbost

Marte Mokkelbost, Vitenskapsmuseet ved NTNU. Marte har mastergrad i arkeologi og jobber som feltarkeolog innen forvaltningsarkeologien. Hun er særlig interessert i bosettingsarkeologi særlig hushold og bebyggelsearkeologi i norsk jernalder.

Lisbeth Prøsch-Danielsen

Lisbeth Prøsch-Danielsen, førsteamanuensis, palynolog og vegetasjonshistoriker ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger med ansvar for de naturvitenskapelige samlingene. Forskningsfokus er avskogingsproblematikk, utmarksbruk, agrarhistorie, og strandlinjeforskning.

Even Bjørndal

Even Bjørdal er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Han jobber primært med forvaltningsundersøkelser og forskning med fokus på bosetningsspor og bebyggelsesutvikling fra bronsealder til middelalder.

Raymond Sauvage

Raymond Sauvage er senioringeniør ved NTNU Vitenskapsmuseet og jobber med forvaltningsundersøkelser. Han forsker på bosetting og byggeskikk i yngre jernalder og middelalder samt utvikling av digitale dokumentasjonsmetoder innen feltarkeologi.

Trond Meling

Trond Meling er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Meling forsker primært på bosetningsutviklingen i bronsealder/eldre jernalder og maktpolitiske forhold i vikingtid.

Cover for The Agrarian Life of the North 2000 BC–AD 1000: Studies in Rural Settlement and Farming in Norway
Categories

Details about this monograph

978-82-8314-099-6
doi
10.17585/noasp.13.42