The Agrarian Life of the North 2000 BC–AD 1000: Studies in Rural Settlement and Farming in Norway

Volume editors:
Frode Iversen, Håkan Petersson
Chapter authors:
Frode Iversen, Kristin Armstrong Oma, Lars Erik Gjerpe, Arne Anderson Stamnes, Christian Løchsen Rødsrud, Geir Grønnesby, Barbro Dahl, Grethe Bjørkan Bukkemoen, Kari Loe Hjelle, Christin E. Jensen, Johan E. Arntzen, Theo Gil, Eli-Christine Soltvedt, Marte Mokkelbost, Lisbeth Prøsch-Danielsen, Even Bjørndal, Raymond Sauvage, Trond Meling

Synopsis

The 14 articles presented in this publication represent some of the latest and most relevant research on rural settlement and farming from the Late Neolithic through the Early Medieval Period in Norway. It deals with the impact of climate change, plague and the AD 536–7 volcanic event and some of the earliest farms north of the Arctic Circle. It provides new perspectives and archaeological evidence for the Viking age farm of Norway, differences in regional settlement structures of agrarian societies, the relation between houses and graves in the Iron Age, and varying food practices as indicators of societal change.

The publication is part of the Joint Research Program (Forskning i fellesskap) conducted by the University Museums of Norway and co-funded by The Research Council of Norway.

-----

Synopsis

Denne boka presenterer rykende fersk forskning på bondelivet i Norge fra steinalder til vikingtid. Atten arkeologer og botanikere ved de fem Universitetsmuseene i Norge står bak prosjektet. Vi lærer om hvordan klimaendringer, pest og det store vulkanutbruddet i 536-37e. Kr. påvirket levevilkårene. Vi får nytt innblikk i arkeologiske vikingtidsgårder og en av de første sauegårdene nord for polarsirkelen, fra bronsealderen. Vi får vite mer om underlige skikker i jernalderen der de døde ble gravlagt inne i gamle hus og om hvordan forandringer i festens meny og måltidspraksis hang sammen med store samfunnsendringer.

Prosjektet er en del av «Forskning i felleskap» finansiert av Universitetsmuseene i Norge og Norges forskningsråd.

Full Text

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Frode Iversen

Frode Iversen er professor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, hvor han arbeider med arkeologiske utgravinger på Østlandet og Sørlandet. De senere årene har han ledet et stort europeisk forskningsprosjekt om tingsteder og kongemakt i Nord-Europa. Han er også kjent fra NRK TV-serien Arkeologene sammen med Arne Hjeltnes.

Håkan Petersson

Håkan Petersson er forsker og avdelingsleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Han forsker på forholdet mellom det moderne samfunn og arkeologien, og har hatt et spesielt fokus på yngre steinalder. Han er også leder av forskningsfellesskapet Agrarnettverket.

Kristin Armstrong Oma

Kristin Armstrong Oma er førsteamanuensis og forskningsleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger med ansvar for forskning, saksbehandling og forvaltningsundersøkelser. Forskningsinteresser er forhold til dyr i forhistorien særlig i bronsealderens samfunnsutvikling.

Lars Erik Gjerpe

Lars Erik Gjerpe er forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han graver ut, publiserer og forsker på bosetninger fra jernalder og graver fra vikingtid og leder nå utgravingen av Østlandets største boplassområde.

Arne Anderson Stamnes

Arne Anderson Stamnes er prosjektleder ved NTNU Vitenskapsmuseet. Tok doktorgrad på bruken av geofysiske metoder i norsk arkeologi, og har sin forskningsinteresse i innovativ anvendelse av teknologiske verktøy og bruk av digitale kartverktøy til arkeologisk modellering og dataanalyse.

Christian Løchsen Rødsrud

Christian Løchsen Rødsrud er rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og jobber med forvaltningsundersøkelser. Tok doktorgrad på bruken av keramikk gjennom jernalderen, og har forskningsfokus innen jernalderens bosetningsmønstre, tidlige urbaniseringsprosesser, gravskikk og ritualer.

Geir Grønnesby

Geir Grønnesby er forsker ved NTNU Vitenskapsmuseet og har primært jobbet med de museale samlingene og forvaltningsarkeologi. Grønnesby har for tiden permisjon som doktorgradsstipendiat.

Barbro Dahl

Barbro Dahl er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger og jobber primært med forvaltningsundersøkelser, saksbehandling og forskning rundt jernalderens gravskikk og bosetting.

Grethe Bjørkan Bukkemoen

Grethe Bjørkan Bukkemoen er stipendiat ved Universitetet i Oslo (IAKH) og forsker på måltidspraksis i jernalder. Ellers er hun rådgiver ved Kulturhistorisk museum, UiO og jobber med forvaltning, prosjektledelse og forskning knyttet til bosetning, hushold og landskap i jernalder.

Kari Loe Hjelle

Kari Loe Hjelle er førsteamanuensis i paleobotanikk ved universitetsmuseet i Bergen, hvor hun blant annet jobber med materiale fra arkeologiske undersøkelser. Forskningsinteresse er kvantitative rekonstruksjoner; pollendeposisjon-vegetasjon; kulturlandskapsutvikling; jordbruksutvikling.

Christin E. Jensen

Christin E. Jensen er førsteamanuensis i palaeobotanikk ved Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger og jobber med forvaltningsundersøkelser i Rogaland og Nord-Norge. Forskningsinteresser er vegetasjons- og bosetningshistorie, antropogen og klimatisk påvirkning av flora og vegetasjon.

Johan E. Arntzen

Johan E. Arntzen er universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet, tidligere prosjektleder og stipendiat ved Tromsø Museum. Forskningsinteresse er jordbruksbosetting i det nordlige Norge, samt bronse- og jernalderbosetting generelt.

Theo Gil

Theo Gil er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger og jobber med forvaltningsundersøkelser, GIS og digital utvikling innen arkeologi. Forskningsinteresser er GIS, metodeutvikling og bebyggelse og landskapsrekonstruksjoner primært i bronse og jernalder.

Eli-Christine Soltvedt

Eli-Christine Soltvedt er forsker og arkeobotaniker ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Hun jobber primært med analyser av plantemateriale fra forvaltningsundersøkelser, forskning og formidling av planters bruk og betydning i forhistorien.

Marte Mokkelbost

Marte Mokkelbost, Vitenskapsmuseet ved NTNU. Marte har mastergrad i arkeologi og jobber som feltarkeolog innen forvaltningsarkeologien. Hun er særlig interessert i bosettingsarkeologi særlig hushold og bebyggelsearkeologi i norsk jernalder.

Lisbeth Prøsch-Danielsen

Lisbeth Prøsch-Danielsen, førsteamanuensis, palynolog og vegetasjonshistoriker ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger med ansvar for de naturvitenskapelige samlingene. Forskningsfokus er avskogingsproblematikk, utmarksbruk, agrarhistorie, og strandlinjeforskning.

Even Bjørndal

Even Bjørdal er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Han jobber primært med forvaltningsundersøkelser og forskning med fokus på bosetningsspor og bebyggelsesutvikling fra bronsealder til middelalder.

Raymond Sauvage

Raymond Sauvage er senioringeniør ved NTNU Vitenskapsmuseet og jobber med forvaltningsundersøkelser. Han forsker på bosetting og byggeskikk i yngre jernalder og middelalder samt utvikling av digitale dokumentasjonsmetoder innen feltarkeologi.

Trond Meling

Trond Meling er forsker og prosjektleder ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Meling forsker primært på bosetningsutviklingen i bronsealder/eldre jernalder og maktpolitiske forhold i vikingtid.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
May 5, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-8314-099-6