Cover Image

Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover Image

Volume editors:
Catharina Bjørkquist, Mona Jerndahl Fineide
Chapter authors:
Tone Alm Andreassen, Catharina Bjørkquist, Mona Jerndahl Fineide, Gunnar Vold Hansen, Marit Helgesen, Helge Ramsdal, Mia Vabø, Erlend Vik, Turid Aarseth
Published
June 5, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202631833

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202645908

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202645915

Details about the available publication format: XML

XML
9788202645922

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202645939