De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende

Author:
Jonas Yassin Iversen

Synopsis

Denne boken tar leseren med på en historisk og teologisk reise gjennom intense vekkelser, avgjørende kirkestiftelser og dramatiske kirkesplittelser fra 1820-tallet og frem til i dag. På bakgrunn av et omfattende kildemateriale gir boken nye perspektiver på de sterkttroendes historie og en nyansert presentasjon av deres teologiske utvikling fra en kraftfull vekkelsesbevegelse på første halvdel av 1800-tallet til dagens innadvendte kirkesamfunn. De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende beskriver en mangfoldig religiøs tradisjon preget av dypt alvor og intellektuell tyngde, samtidig som leseren kommer tett på markante kirkeledere, iherdige predikanter og hengivende troende.

I dag kjenner mange i Rogaland og på Agder godt til «lomelendingane» i Kristiansand og Egersund, samt «perane» og «larsane» i Egersund. Disse grupperingene tilhører alle den retningen man tradisjonelt har omtalt som «de sterke» eller «de sterkttroende». Selv om de fleste verk om norsk kirkehistorie kort omtaler de sterkttroende, har det frem til nå ikke vært utgitt et samlet vitenskapelig verk som behandler deres historie fra deres opprinnelse og frem til i dag. Boken representerer dermed det mest omfattende og oppdaterte verket om de sterkttroendes historie som så langt har blitt publisert, og utgjør dermed et viktig bidrag til norsk kirkehistorie.

Boken retter seg mot forskere, studenter og andre med interesse for norsk kirkehistorie, religionssosiologi og lukkede kirkesamfunn.

Kyrkjefag Profil er en serie fra Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. Denne boken er nummer 41 i serien.

 

Abstract in English

This book takes the reader on a historical and theological journey through intense awakenings, decisive church foundations and dramatic schisms in southwestern Norway from the 1820s to the present. Based on extensive source material, the book provides new perspectives on the history of the so-called ‘firm believers’ and a nuanced presentation of their theological development from a vigorous revival during the first half of the 19th century to today’s closed religious communities. The Old Paths: The History of ‘Menigheten Samfundet’, ‘Det Almindelige Samfund’ and other ‘firm believers’ describes a diverse religious tradition marked by deep devotion and intellectual rigour, while also giving the reader a glimpse of prominent church leaders, charismatic preachers and devoted believers.

Many in Rogaland and Agder today are familiar with ‘lomelendingane’ – adherents of the Menigheten Samfundet sect, named after its founder, Bernt Lomeland – in Kristiansand and Egersund, and such similarly named groups of followers as the ‘perane’ and ‘larsane’, also in Egersund. All of these groups have traditionally been referred to as ‘the firm’ or ‘the firm believers’. Most works on Norwegian church history include brief descriptions of ‘the firm believers’, but no scholarly work entirely devoted to their origins and history has previously been published. As such, this book represents the most comprehensive and updated work on ‘the firm believers’ published to date and it therefore constitutes an important contribution to Norwegian church history.

This book will be of value to scholars, students and others with an interest in Norwegian church history, sociology of religion, and closed religious communities.

Kyrkjefag Profil is a series established by the Department of Religious Studies at Volda University College. This book is number 41 in the series.

Author Biography

Jonas Yassin Iversen

Jonas Yassin Iversen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han vokste opp i Menigheten Samfundet, gikk på kirkesamfunnets grunnskole og studerte senere ved kirkesamfunnets lærerutdanning. Iversen har siden 2015 ikke vært medlem av Menigheten Samfundet.

Cover Image
Published
June 2, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202719746

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202720513

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202720520

Details about the available publication format: XML

XML
9788202720544
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929