Levde lærerliv: Volda-læreren i brevbøker 1930–1995

Author:
Kjell-Arild Madssen

Synopsis

En rekke klasser som fikk utdanninga si ved Volda lærarskule på 1900-tallet holdt sitt fellesskap ved like gjennom det de kalte brevbøker. I solide skrivebøker med stive permer informerte de sine klassevenner både om sine profesjonelle og sine personlige liv. I det materialet som legges fram her, inngår seks brevboksamlinger skrevet av fire 4-årige og to 2-årige klasser, som fikk utdanninga si mellom 1930 og 1949. Noen av klassene holdt liv i skriveprosjekta sine i over 50 år. Til sammen utgjør materialet rundt 7000 stort sett handskrevne sider.

Brevbøkene er en spennende innfallsport til livs- og skolehistorie, profesjonsutvikling og læreridentitet, og kaster et mentalitetshistorisk lys over den lærertypen som er blitt kalt «Volda-læreren». Rektor ved lærerskolen var i disse åra Erling Kristvik, og mange av brevskriverne kaller seg med stolthet «kristvikianere». Brevbøkene kan leses som denne lærergenerasjonens sjølportrett.

Denne boka er utgivelse nr. 38 i skriftserien Kyrkjefag Profil.

Abstract in English

Students from a number of classes that graduated from the teacher’s college in Volda during the 1900s maintained their connection over the years through what they called brevbøker, letters collected in book form. In sturdy, hard-backed notebooks and binders, the classmates kept letters informing each other about their professional and personal lives. The material presented here is from six such ‘letter books’ written by four classes from the four-year program and two classes from the two-year program that graduated between 1930 and 1949. Some of the students kept the correspondence going for over 50 years. In total, the material amounts to roughly 7000 predomently hand-written pages.

The letter books are a fascinating entry route into individual histories and the history of the school, as well as professional development and teacher identity, and they shed light on the type of teacher that came to be known as ‘the Volda teacher’. The school’s rector at the time was Erling Kristvik, and many of the letter-writers proudly refer to themselves as ‘Kristvikers’. The letter books can be viewed as a self-portrait of this generation’s teacher.

This book is the 38th publication in the series Kyrkjefag Profil.

Author Biography

Kjell-Arild Madssen

Kjell-Arild Madssen (1944) er dr. polit, førsteamanuensis emiritus, og har vært tilsatt i lærerutdanninga i Volda i over 40 år.

Cover Image
Published
November 24, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202683832

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202707163

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202707170

Details about the available publication format: XML

XML
9788202707187
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929