Levde lærerliv: Volda-læreren i brevbøker 1930–1995

Author:
Kjell-Arild Madssen

Synopsis

En rekke klasser som fikk utdanninga si ved Volda lærarskule på 1900-tallet holdt sitt fellesskap ved like gjennom det de kalte brevbøker. I solide skrivebøker med stive permer informerte de sine klassevenner både om sine profesjonelle og sine personlige liv. I det materialet som legges fram her, inngår seks brevboksamlinger skrevet av fire 4-årige og to 2-årige klasser, som fikk utdanninga si mellom 1930 og 1949. Noen av klassene holdt liv i skriveprosjekta sine i over 50 år. Til sammen utgjør materialet rundt 7000 stort sett handskrevne sider.

Brevbøkene er en spennende innfallsport til livs- og skolehistorie, profesjonsutvikling og læreridentitet, og kaster et mentalitetshistorisk lys over den lærertypen som er blitt kalt «Volda-læreren». Rektor ved lærerskolen var i disse åra Erling Kristvik, og mange av brevskriverne kaller seg med stolthet «kristvikianere». Brevbøkene kan leses som denne lærergenerasjonens sjølportrett.

Denne boka er utgivelse nr. 38 i skriftserien Kyrkjefag Profil.

 

Author Biography

Kjell-Arild Madssen

Kjell-Arild Madssen (1944) er dr. polit, førsteamanuensis emiritus, og har vært tilsatt i lærerutdanninga i Volda i over 40 år.

Cover for Levde lærerliv: Volda-læreren i brevbøker 1930–1995
Published
November 24, 2020


Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
9788202683832
Date of first publication (11)
2020-11-24

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
ISBN-13 (15)
9788202707163
Date of first publication (11)
2020-11-24

Details about the available publication format: HTML

HTML
ISBN-13 (15)
9788202707170
Date of first publication (11)
2020-11-24

Details about the available publication format: XML

XML
ISBN-13 (15)
9788202707187
Date of first publication (11)
2020-11-24
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929