Libelli: Invitasjon til bidrag

Vi ønsker å invitere deg til å publisere i vår nye skriftserie Libelli.

Målet med Libelli-serien er å etablere en publiseringskanal som presenterer nyskapende forskning innen kunsthistorie og visuelle studier i Norden.

Libelli (lat.: små bøker) er en serie som består av bøker på 50–70 sider, såkalte minimonografier. Minimonografien er et alternativt publiseringsformat hvor forskere kan utgi tekster som er lengre enn en artikkel, men kortere enn en tradisjonell monografi.

Intensjoner og temaer

Vi ønsker bidrag som utforsker historiske eller samtidige tematikker knyttet til et empirisk materiale.

Libelli-serien vil bestå av utgivelser som utfordrer eller går i dialog med tidligere forskning, eller som undersøker kunstnerskap og fenomener som har vært lite behandlet. Serien som helhet vil ha et bredt tematisk nedslagsfelt, mens hver enkelt utgivelse fokuserer på et avgrenset tema og et klart definert problemfelt.

Retningslinjer for manus

Teksten som sendes inn skal være et utdrag av manuset, med utkast til introduksjonskapittel og et ordinært kapittel – eller fullstendig tekst. Teksten skal inkludere en sammendrag og 5–10 nøkkelord. En ferdig boktekst skal være i henhold til Libelli-seriens temaer og intensjon, og ha et omfang på 50–70 normalsider (17 500–24 500 ord), inkludert referanser og illustrasjoner.

Alle tekster vil publiseres som Open Access med mulighet for visuelle og auditive illustrasjoner. Tekstene kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Alle bidrag skal tilfredsstille kravene til vitenskapelig publisering og følge skriftseriens forfatterveiledning.

Innsending og publiseringsavgift

  • Teksten sendes på epost til noasp@cappelendamm.no (merk Libelli i emnefelt).
  • Libelli er utgitt uten noen form for institusjonell støtte. Å publisere i skriftserien medfører derfor en publiseringsavgift. Se informasjon i forfatterveiledningen.

Om serien

Initiativet til etableringen av skriftserien sprang ut fra Faggruppen for kunsthistorie og visuelle studier ved Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Utgiver er Cappelen Damm Akademisk.

Les mer om serien hos Cappelen Damm Akademisk.

Med vennlig hilsen Libelli-redaksjonen,

  • Anny Bo Fremmerlid, førstelektor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo. Ansvarlig redaktør
  • Ragnhild M. Bø, ph.d, frilans kunsthistoriker
  • Ingrid Halland, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
  • Talette Rørvik Simonsen, forsknings- og utviklingsansvarlig, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
  • Aron Vinegar, professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo