Cover Image

Konflikt, fellesskap og forandring: Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover Image

Author:
Jon Horgen Friberg
Published
November 22, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202632731

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202663452

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202663469

Details about the available publication format: XML

XML
9788202663476