Cover Image

Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover Image

Volume editors:
Ragnhild Hellesø, Rose Mari Olsen
Chapter authors:
Hege Kristin Andreassen, Marianne Brattgjerd, Berit Brattheim, Inger Jorun Danielsen, Mariann Fossum, Ragnhild Hellesø, Lasse Morten Johannesen, Merete Lyngstad, Line Melby, Grethe Bøgh Næss, Rose M. Olsen, Ann Kristin Rotegård, Else Ryen, Maren Sogstad, Pieter Toussaint, Torunn Wibe
Published
July 15, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202616533

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202632649

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202650360

Details about the available publication format: XML

XML
9788202650377