Cover Image

På vandring og på flukt: Migrasjon i historisk perspektiv

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover Image

Volume editor:
Berit Eide Johnsen
Chapter authors:
Berit Eide Johnsen, Knut Kjeldstadli, Kariin Sundsback, Frans-Arne Hedlund Stylegar, David Mauk, Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, Øyvind Tønnesson, Hanne Haaland, Hege Wallevik, Maryann Jortveit
Published
October 18, 2017

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202574130

Details about the available publication format: XML

XML
9788202582555

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202582548

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202582524