Cover Image

Makt, motmakt og praksis: Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover Image

Volume editors:
Inger Marie Lid, Trygve Wyller
Chapter authors:
Inger Marie Lid, Trygve Wyller, Rosemarie van den Breemer, Einar Egenæs, Marta Maria Espeseth, Cathrine Grimsgaard, Kjetil Hafstad, Adelheid Hummelvoll Hillestad, Knut W. Ruyter, Kaia S. Rønsdal, Helena Schmidt, Carsten Schuerhoff
Published
May 31, 2022

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202669768

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202771041

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202771140

Details about the available publication format: XML

XML
9788202771157

Details about the available publication format: Print-on-demand

Print-on-demand
9788202765309