Cover Image

Kjønn og rett: Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover Image

Volume editors:
Ingunn Ikdahl, Anne Hellum, John Asland, Herman Bruserud, Maria Astrup Hjort, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, May-Len Skilbrei
Chapter authors:
Ingunn Ikdahl, Anne Hellum, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, May-Len Skilbrei, Hans Jacob Bull, Katrine Kjærheim Fredwall, Marit Halvorsen, Ragnhild Helene Hennum, Jukka Tapio Mähönen, Anne Robberstad, Kirsten Sandberg, Kristin Bergtora Sandvik, Beate Kristine Sjåfjell, Vibeke Blaker Strand, Eva-Maria Svensson, Trine-Lise Wilhelmsen, Tone Linn Wærstad
Published
May 31, 2022

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202669690

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202767068

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202767051

Details about the available publication format: XML

XML
9788202767075

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202766733