Cover Image

Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover Image

Volume editor:
Julius K. Björnsson
Chapter authors:
Julius K. Björnsson, Sigrid Blömeke, Christian Brandmo, Tone Cecilie Carlsten, Eyvind Elstad, Greta Björk Gudmundsdottir, Kirsti Klette, Trude Nilsen, Ronny Scherer, Inger Throndsen, Dijana Tiplic
Published
May 19, 2021

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202708986

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202719968

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202719975

Details about the available publication format: XML

XML
9788202719982