Aksjonsforskning i Norge, volum 2

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover for Aksjonsforskning i Norge, volum 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster
Published
December 23, 2020