Cover Image

Oppvekst og livstolkning: Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger

Javascript must be enabled to load the html version of the book.

Cover Image

Volume editors:
Jon Vegard Hugaas, Åse Høyvoll Kallestad
Chapter authors:
Margareth Eilifsen, Per Bjørnar Grande, Jon Vegard Hugaas, Åse Høyvoll Kallestad, Mette Bøe Lyngstad, Dag Norheim, Marit Rong, Björn Sundmark, Ove Olsen Sæle, Tom Sverre Tomren, Yvonne Margaretha Wang
Published
October 13, 2020

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202630546

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202699345

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202699352

Details about the available publication format: XML

XML
9788202699369