Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn

Volume editors:
Odin Lysaker, Terje Emil Fredwall
Chapter authors:
Odin Lysaker, Terje Emil Fredwall, Solveig Botnen Eide, Kjetil Fretheim, Hans Herlof Grelland, Jan-Olav Henriksen, Inger Beate Larsen, Paul Leer-Salvesen, Inger Marie Lid, Håvard Løkke, Grethe Netland, Arne Johan Vetlesen

Synopsis

Vi lever i et mangfoldig samfunn preget av forskjellige og til dels motstridende verdier. Noen ganger skaper de fellesskap. Andre ganger fører de til verdikonflikter. I denne boken skriver tolv norske forskere om slike verdikonflikter og måten de utspiller seg på i arbeidsliv og i det offentlige rom.

Felles for mange av bidragene i boken er forsøket på å kaste lys over et såkalt verdimessig uenighetsfellesskap. Dette innebærer at vi er enige om å være uenige. Som samfunn kan innbyggerne forsøke å samles om noen felles, grunnleggende verdier. Fellesskapstanken kan likevel ikke forutsette at alle samfunnsmedlemmer blir enige om sine personlige verdisyn.

Author Biographies

Odin Lysaker

Odin Lysaker er professor i etikk ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Lysaker har skrevet og redigert en rekke artikler og bøker innen moralfilosofi, politisk filosofi og sosialfilosofi.

Terje Emil Fredwall

Terje Emil Fredwall er førsteamanuensis i etikk ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder (UiA) og forsker ved Senter for omsorgsforskning, sør. Han er ph.d. fra UiA og har publisert en rekke arbeider om straffegjennomføringsetikk, profesjonsetikk, kriminologi og psykisk helse.

Solveig Botnen Eide

Solveig Botnen Eide er sosionom og professor i sosialt arbeids etikk ved Universitetet i Agder. Doktorgraden som omhandler etiske utfordringer i barnevernet, har hun fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hennes interesser er særlig knyttet til verdimessige dimensjoner i velferdstjenestene, profesjonsetikk og forskningsetikk.

Kjetil Fretheim

Kjetil Fretheim er prorektor og professor i etikk og diakoni ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har ph.d. i empirisk etikk fra samme institusjon og har publisert bøker og artikler innen samfunnsteologi, utviklingsetikk og kirkeforskning.

Hans Herlof Grelland

Hans Herlof Grelland er professor emeritus i teoretisk kvantekjemi og master i filosofi, og er tilknyttet Universitetet i Agder. Han forsker på to områder. Det ene er fysikkens matematiske struktur og filosofi. Det andre er fenomenologisk filosofi anvendt på temaer som følelser, kunst og etikk. Han er medforfatter av flere skandinaviske og internasjonale bøker innen disse temaene og forfatter av bøkene Følelsenes filosofi og Tausheten og øyeblikket – Kierkegaard Ibsen Munch.

Jan-Olav Henriksen

Jan-Olav Henriksen, dr. theol & dr. philos, er professor i religionsfilosofi ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn og professor i samtidsreligion ved Universitetet i Agder. Hans forskningsinteresser er særlig knyttet til religion og teologi på moderne vilkår, moralfilosofi, og religionspsykologi. Han har publisert omtrent 40 bøker om slike og beslektede emner, en rekke av dem internasjonalt.

Inger Beate Larsen

Inger Beate Larsen er psykiatrisk sykepleier og professor i psykososial helse ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Hun har ph.d. fra Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Larsens forskningsinteresser er primært kommunalt psykisk helsearbeid, brukererfaringer og stedsfenomenologi.

Paul Leer-Salvesen

Paul Leer-Salvesen er forfatter og professor emeritus fra Universitetet i Agder. Han er dr. philos fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke skjønnlitterære og faglitterære bøker og har undervist og veiledet i etikk, teologi og kriminologi. I de senere år har han skrevet om forsoning, håp, økoetikk og profesjonsetikk.

Inger Marie Lid

Inger Marie Lid er professor i folkehelse og rehabilitering ved VID vitenskapelige høyskole. Hun har doktorgrad i samtidsteologi fra Universitetet i Oslo. Lid har skrevet og redigert flere artikler og bøker innen tverrfaglig funksjonshemmingsforskning, medborgerskap, etikk og universell utforming.

Håvard Løkke

Håvard Løkke er førsteamanuensis i filosofi og psykologi ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Han er ph.d. fra University of Oxford. Han arbeider hovedsakelig med antikkens filosofi og moderne psykologi. Blant hans publikasjoner er monografien Knowledge and Virtue in Early Stoicism (Springer, 2016).

Grethe Netland

Grethe Netland er instituttleder og førsteamanuensis ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning, Høgskolen i Innlandet. Hun har en ph.d. i filosofi fra Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo. Netlands forskningsinteresser er i første rekke politisk filosofi og profesjonsetikk.

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo med doktorgrad samme sted. Han har skrevet en rekke bøker innen etikk, politisk filosofi og miljøfilosofi.

Cover Image
Published
April 30, 2020


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202640545

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202675295

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202675301

Details about the available publication format: XML

XML
9788202675318

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
9788202675332