Varslingsklokken: Berte Kanutte Aarflot - bondekone og vekkerrøst

Author:
Andreas Aarflot

Synopsis

Berte Kanutte Aarflot satte tydelige spor etter seg både i kirken og i samfunnet generelt i første halvdel av 1800-tallet. Det er et særsyn at en enkel bondekvinne kunne vinne slik anseelse og betydning i sitt lokalmiljø på Sunnmøre, men innflytelsen hennes strakte seg også til store deler av Nordvestlandet, og langt utover
i landet ellers.

Med røtter i det haugianske miljøet i Ørsta og Volda sto hun frem som veileder og vekkerrøst i en brytningstid der nye nasjonale strømninger preget Norge. Hun var en foregangskvinne, både som selvlært forfatter og selvstendig formidler av kirkens budskap. Skriftene hennes omfattet mer enn 600 sider, og ble trykt i over tretti opplag i løpet av 1800-tallet.

I denne boken foreligger for første gang en grundig gjennomgang av arbeidene til Berte Kanutte Aarflot, med en presentasjon av hennes trosverden og religiøse tanker, satt inn i samtidens kontekst. Det er et samtidsbilde som maner til inspirasjon og ettertanke, også for lesere i vår tid.

Boka er nummer 34 i serien Kyrkjefag Profil. 

Author Biography

Andreas Aarflot

Andreas Aarflot (f. 1928) er kirkehistoriker og tidligere biskop og preses i Bispemøtet i Den norske kirke. Han er tippoldebarn av Berte Kanutte Aarflot.

Cover for Varslingsklokken: Berte Kanutte Aarflot - bondekone og vekkerrøst
Published
March 24, 2020


Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
9788202673192
Date of first publication (11)
2020-03-24

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
ISBN-13 (15)
9788202674342
Date of first publication (11)
2020-03-24

Details about the available publication format: HTML

HTML
ISBN-13 (15)
9788202674359
Date of first publication (11)
2020-03-24

Details about the available publication format: XML

XML
ISBN-13 (15)
9788202674366
Date of first publication (11)
2020-03-24

Details about the available publication format: Print on demand

Print on demand
ISBN-13 (15)
9788202673192
Date of first publication (11)
2020-03-24
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929