Jesus i oversettelse: Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011

Author:
Morten Beckmann

Synopsis

Hvem er Bibelens Jesus? Svaret avhenger av hvilken oversettelse du leser. Folk flest leser sin bibeloversettelse som «Bibelen». Utgivere av Bibelen har stor definisjonsmakt over Bibelen, og bestemmer hvordan Bibelens Jesus blir presentert.

Jesus i oversettelse er en detaljert analyse av atten kristologiske vers i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. Leserne blir invitert inn i en prosess som få har innsyn i: Hvordan Bibelselskapets oversettelser lages, og hvilke hensyn og interesser som gjenspeiles i oversettelsesvalgene. I hvilken grad sikrer oversetterne en bestemt forståelse av Jesus i den oversatte bibelteksten? Endrer oversettelsene kildetekstens betydning og budskap, eller ivaretar oversettelsene tolkningsmulighetene som ligger i kildeteksten? Hvilket syn på Jesus reflekteres i Bibelselskapets oversettelser?

Author Biography

Morten Beckmann

Morten Beckmann (f. 1986) jobber som førsteamanuensis i religion ved Universitetet i Agder.

Cover Image
Published
December 17, 2019


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202616502

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202666019

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202666026

Details about the available publication format: XML

XML
9788202666033