Formidling: Bruk og misbruk av historie

Volume editors:
Berit Eide Johnsen, Kathrin Pabst
Chapter authors:
Berit Eide Johnsen, Kathrin Pabst, Jonas Frykman, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Bjørn Tore Rosendahl, Per Strömberg, Roger Tronstad, Olaf Aagedal, Knut Sprauten

Synopsis

I denne boken rettes et kritisk søkelys mot hvordan historisk stoff blir popularisert og benyttet på ulike arenaer og i ulike sammenhenger. Historiske hendelser og steder er utgangspunkt for jubileer, festivaler, turistattraksjoner og filmproduksjoner og danner grunnlaget for formidlingsarbeidet ved etablerte institusjoner som arkiver og museer. Som oftest er det konkrete mål som avgjør hvilke historiske hendelser som trekkes frem i formidlingen. Målene påvirker hvordan hendelsene fremstilles. Her er det også viktig å se nærmere på hvem som definerer målene og tar valgene underveis, og hva som ligger bak disse valgene. 

Full Text