Vestfoldbaneprosjektet – Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn: Bind 2

Volume editors:
Gaute Reitan, Per Persson
Chapter authors:
Gaute Reitan, Per Persson, Guro Fossum, Lotte Eigeland, Inger Margrete Eggen, Stine Melvold

Synopsis

Mellom 2010 og 2012 har Vestfoldbaneprosjektet ved Kulturhistorisk museum gjennomført omfattende arkeologiske utgravninger i Vestfold og Telemark. Bakgrunnen for undersøkelsene er Jernbaneverkets utbygging av ny, dobbeltsporet høyhastighetsbane mellom Farriseidet og Porsgrunn, den delen av traéen som kalles Eidangerparsellen. Av 46 kjente, berørte og dispenserte, automatiske fredete kulturminner innenfor traséen, er til sammen 31 blitt undersøkt. Disse har generert et omfattende datamateriale.

Resultatene fra Vestfoldbaneprosjektets undersøkelser presenteres i tre bind somer tematisk og kronologisk inndelt. Bind 1 (Melvid og Persson, red. 2014) presenterer ti lokaliteter fra tidligmesolitikum til og med overgangen mellommesolitikum-seinmesolitikum, ca 8800-6100 f.Kr.(9500-7300BP), samt prosjektets bakgrunn, metodikk og administrative forhold. I dette bind 2 presenteres de øvrige 21 av Vestfoldbaneprosjektets utgravningsobjekter. Steinalderlokalitetene i bind 2 spenner fra overgangen mellom mellommesolitikum-seinmesolitikum, gjennom seinmesolitikum og tidligeolitikum fram til overgangen til mellomneolitikum, det vil si ca. 6600-3400 f.Kr. (7600-4700 BP). I tillegg kommer lokaliteter med tyngepunkt i seinneolitikum/eldre bronsealder og eldre jernalder, samt funn fra middelalder.

Full Text

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Gaute Reitan

Gaute Reitan er utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Per Persson

Per Persson er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Guro Fossum

Guro Fossum var utgravingsleder ved Vestfoldbaneprosjektet og er nå doktorgradsstipendiat ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lotte Eigeland

Lotte Eigeland var utgravingsleder ved Vestfoldbaneprosjektet og er nå tilknyttet et forskningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø.

Inger Margrete Eggen

Inger M. Eggen var utgravingsleder på Vestfoldbaneprosjektet og er nå fagansvarlig på Geodata i Bodø kommune.

Stine Melvold

Stine Annette Melvold arbeider som avdelingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788283140118