Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna: Jernvinna i Oppland

Volume editor:
Bernt Rundberget, Jan Henning Larsen, Tom H. Borse Haraldsen
Chapter authors:
Ragnar Bjørnstad, Arne Espelund, Svante Forenius, Lena Grandin, Eva Hjärthner-Holdar, Arne Jouttijärvi, Roger Jørgensen, Hannu Kotivuori, Mika Lavento, Henriette Lyngstrøm, Gert Magnusson, Axel Mjærum, Lars F. Stenvik, Olfert Voss

Synopsis

Utvinning av jern fra myrmalm var av sentral betydning for samfunnsøkonomien i jernalderen og middelalderen. Oppland har særlig mange anlegg med stor tidsdybde, og det er gjort en rekke utgravninger som kaster lys over teknologien, kronologien og organiseringen i forbindelse med jernutvinningern. 

For å støtte opp under forskningen og formidlingen til allmennheten gjennomførte Kulturhistorisk museum, oppland fylkeskommune og de fire store regionsmuseene i fylket i perioden 2010-2013 prosjektet Jernvinna i Oppland. I prosjektet inngikk jernfremstilling i rekonstruerte ovner på Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal Vestfjell. Det ble også arbeidet med omvisninger, foredrag, kurs og populære trykksaker.

I prosjektet ble det i tillegg arbeidet med å reetablere et nordisk samarbeid innen jernvinneforskning og det er i den forbindelse blitt gjennomført flere sympiosier. For å skape en samlet forståelse av den nordiske jernvinna ble det første symposiet vinklet mot ovnene, og målet var å skape en felles plattform for terminologi, kronologi og typologi som grunnlag for videre samarbeid. I denne boken er det samlet danske, finske, norske og svenske foredrag fra dette symposiet.

Full Text

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Bernt Rundberget

Bernt Rundberget er instituttleder ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU.

Jan Henning Larsen

Jan Henning Larsen arbeider ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Tom H. Borse Haraldsen

Tom H. Borse Haraldsen arbeider ved Mjøsmuseet, Kapp.

Ragnar Bjørnstad

Ragnar Bjørnstad arbeider i Statens vegvesen. 

Arne Espelund

Arne Espelund arbeider ved Institutt for materialteknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Svante Forenius

Svante Forenius arbeider ved Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL).

Lena Grandin

Lena Gradin arbeider ved Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL).

Eva Hjärthner-Holdar

Eva Hjärthner-Holdar arbeider ved Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL).

Arne Jouttijärvi

Arne Jouttijärvi arbeider ved Heimdal-archaeometry, Danmark. 

Roger Jørgensen

Roger Jørgensen arbeider ved Tromsø Museum, Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø.

Hannu Kotivuori

Hannu Kotivuori arbeider ved Lapplands lanskapsmuseum. 

Mika Lavento

Mika Lavento arbeider ved Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet.

Henriette Lyngstrøm

Henriette Lyngstrøm arbeider ved Forhistorisk Arkæologi, SAXO-instituttet, Københavns Universitet.

Gert Magnusson

Gert Magnusson arbeider ved det svenske Riksantikvarieämbetet .

Axel Mjærum

Axel Mjærum er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lars F. Stenvik

Lars F. Stenvik arbeider ved Vitenskapsmuseet, NTNU.

Olfert Voss

Olfert Voss arbeider ved Nationmuseet i København.

Cover for Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna: Jernvinna i Oppland
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
9788292712979
Date of first publication (11)
2013-12-03