Arkeologiske undersøkelser 2005-2006

Volume editor:
Inger Marie Berg-Hansen
Chapter authors:
Stine Melvold, Margrete Figenschou Simonsen, Grethe Bjørkan Bukkemoen, Jostein Bergstøl, Kjetil Loftsgarden, Unni Tveiten Grøtberg, Ole Tveiten, Axel Mjærum, Bjarne Gaut, Christian Løchsen Rødsrud, Ingar Mørkestøl, Jan Henning Larsen, Jes Martens, Kathrine Stene, Lil Gustafson, Lasse Jaksland, Ole Christian Lønaas, Vivian Wangen, Zanette Tsigaridas Glørstad

Synopsis

I 2005 og 2006 ble det til sammen gjennomført 132 utgravninger av arkeologiske kulturminner i Kulturhistorisk museums distrikt. Det store flertallet utgravninger ble utført i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Undersøkelsen har produsert et stort og verdifult datamateriale fra forhistorisk tid og middelalder på Øst- og Sørlandet. Med denne utgivelsen ønsker vi å gjøre disse resultatene tilgjengelige for et større publikum og håper de lettere kan tas i bruk i både forskning, formidling og forvaltning. Boka inneholder en samlet oversikt over disse undersøkelsene i form av en katalog med kortfattede beskrivelser av hver utgravning samt et overblikk over noen generelle trekk ved undersøkelsene fra hvert år. I tillegg til katalogene inneholder boka fem fagartikler, som både representerer en bearbeiding av resultatene fra flere sv utgravningene og setter dem i en kulturhistorisk sammenheng. Tre av artiklene diskuterer dessuten metodiske problemer og spørsmål knyttet til forvaltningen av noen typer kulturminner.

Full Text

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Inger Marie Berg-Hansen

Inger Marie Berg-Hansen er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Univsersitetet i Oslo. 

Stine Melvold

Stine Melvold er avdelingsleder ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Margrete Figenschou Simonsen

Margrete Figenschou Simonsen arbeider som forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Grethe Bjørkan Bukkemoen

Grethe Bjørkan Bukkemoen arbeider som stipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. 

Jostein Bergstøl

Jostein Bergstøl arbeider som førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Kjetil Loftsgarden

Kjetil Loftsgarden jobber som rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Unni Tveiten Grøtberg

Unni Tveiten Grøtberg arbeider som arkeolog/konservator ved Kulturvernenheten, Oppland fylkeskommune. 

Ole Tveiten

Ole Tveiten er arkeolog og jobber som arealplanlegger i Vestre Toten kommune

Axel Mjærum

Axel Mjærum er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Bjarne Gaut

Bjarne Gaut er enhetsleder, arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune.

Christian Løchsen Rødsrud

Christian Løchsen Rødsrud er rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Ingar Mørkestøl

Ingar Mørkestøl er stipendiat ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Jan Henning Larsen

Jan Henning Larsen er pensjonert professor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Jes Martens

Jes Martens er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Kathrine Stene

Kathrine Steene er forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lil Gustafson

Lil Gustafson er førsteamanuensis (pensjonert) ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lasse Jaksland

Lasse Jaksland er er enhetsleder i Oslo kommune. 

Ole Christian Lønaas

Ole Christian Lønaas er er rådgiver ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Vivian Wangen

Vivian Wangen er forsker ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Zanette Tsigaridas Glørstad

Zanette Tsigaridas Glørstad er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Cover for Arkeologiske undersøkelser 2005-2006
Full Text
Chapters
Published
January 18, 2019

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
9788283140309
Date of first publication (11)
2015-06-24