Kristen spiritualitet: Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer

Volume editor:
Knut-Willy Sæther
Chapter authors:
Per Magne Aadnannes, Leif Gunnar Engedal, Ragnhild Fauske, Kristin Hatlebrekke, Tone Stangeland Kaufman, Kim Larsen, Birger Løvlie, Harald Olsen, Tove Rustan Skaar, Jan Inge Sørbø, Karl Inge Tangen, Jan Ove Ulstein

Synopsis

Hva har Hans Nilsen Hauge, Korsvei-bevegelsen, Bjørn Eidsvåg, Arnold Eidslott og pentekostal teologi til felles? De er alle uttrykk for kristen spiritualitet. Men hva er egentlig kristen spiritualitet, og hvordan kommer den til uttrykk? Denne antologien tar for seg både prinsipielle perspektiver og konkrete eksempler på dette fenomenet.

Boken, med bidragsytere fra ulike fagmiljø i Norge, er et innspill til den pågående debatten om kristen spiritualitet, og har tre
hovedperspektiver:

• Grunnleggende perspektiver på kristen spiritualitet
• Ulike spiritualitetstradisjoner og -teologier
• Aktuelle kristne spiritualitetsuttrykk i kulturen

*Denne boka ble opprinnelig utgitt av Akademika forlag, nå en del av Fagbokforlaget, i 2013. 

Full Text

Chapters (PDF TO DOWNLOAD)

Author Biographies

Knut-Willy Sæther

Førsteamanuensis ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda.

Per Magne Aadnannes

Professor emeritus ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda

Leif Gunnar Engedal

Professor ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo

Ragnhild Fauske

Høgskolelektor ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda.

Kristin Hatlebrekke

Høgskolelektor ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda.

Tone Stangeland Kaufman

Førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo

Kim Larsen

Høyskolelektor ved NLA Høgskolen, Bergen.

Birger Løvlie

Dosent ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda.

Harald Olsen

Seniorrådgiver/forsker ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder.

Tove Rustan Skaar

Førstelektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate, Oslo

Jan Inge Sørbø

Professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda.

Karl Inge Tangen

Førsteamanuensis ved Høyskolen for Ledelse og Teologi, Oslo.

Jan Ove Ulstein

Dosent ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda.

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
January 20, 2023


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788232101504
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929