Droner i sivilsamfunnet: Aktører, teknologi og etiske utfordringer

Volume editor:
Astrid Gynnild
Chapter authors:
Frode Guribye, Astrid Gynnild, Elisabeth Krauss-Svensrud, Bente Heggedal Løvold, Åke Refsdal Moe, Knut Torbjørn Moe, Lars Nyre, Rune Ottosen, Helge Veum, Øyvind Vågnes, Nils E. Øy

Synopsis

Sivile droner er i ferd med å bli milliardindustri i Norge, og i mange fora omtales de som Norges nye olje. Men hva er sivile droner, og hvordan kan vi best sikre at droner brukes på ansvarlig vis i samfunnet vårt? Det er hovedspørsmålet som diskuteres i denne boka.

Droner i sivilsamfunnet belyser temaet fra mange ulike vinkler. Hvem er aktørene, og hvordan samhandler de? Hva er egentlig forskjellen på sivil og militær dronebruk? Hva skiller hobbypiloter fra profesjonelle operatører, og hvordan kan studenter trenes i ansvarlig, eksperimentell utforskning av droneteknologi? Og ikke minst: Hva skjer med personvernet og enkeltmenneskene midt oppi alt dette?

Den raske utviklingen på feltet tyder på at droner om kort tid vil være en integrert del av vår nye hverdag. Hvordan vil det påvirke transport, næringsliv, natur, overvåkning, personvern, kriminalitet, krigføring og kommunikasjon?

Summary:

Civil drones are about to become a billion industry in Norway, and they are often touted as Norway´s new oil. But what exactly do we mean by civil drones, and how can we best ensure that they are used responsibly in society? That is the main question to be discussed in this book.

Drones in Civil Society elucidates the topic from many different perspectives. Who are the various actors involved, and how do they work together? What are the differences between civil and military uses of drones? How do we differentiate between the hobby pilot and the professional drone operator, and how can students be trained in responsible, experimental investigation of drone technology? And not least: What happens to the privacy protection of the individual citizen in the midst of all this?

The escalating pace of development suggests that drones will soon be an integral part of our everyday lives. What are the implications of this new reality on transportation, business, nature, surveillance, privacy, crime, warfare, and communication?

Full Text

Author Biographies

Frode Guribye

Frode Guribye er professor i informasjonsvitenskap ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Guribyes fagfelt er hovedsakelig menneske-maskin interaksjon, og hans forskning fokuserer på design og bruk av IKT i områder som læring, mental helse og journalistikk.

Astrid Gynnild

Astrid Gynnild er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Hennes forskning fokuserer særlig på journalistisk kreativitet, innovasjon og læring. Fra 2015-2021 ledet hun prosjektet ViSmedia, som handlet om nye teknologier og visuell overvåkning i nyhetsmediene (www.vismedia.org).

Elisabeth Krauss-Svensrud

Elisabeth Krauss-Svensrud er tidligere juridisk rådgiver i Datatilsynet. Her arbeidet hun med privatpersoner og virksomheter innen et bredt spekter av personvern-rettslige problemstillinger, særlig kameraovervåking, krenkelser på nett og personvern på arbeidsplassen. Hun er nå personvernrådgiver i Troms politidistrikt.

Bente Heggedal Løvold

Bente Heggedal Løvold er seksjonssjef ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. Hun er utdannet pilot fra Luftfartsskolen og har jobbet flere år som kommersiell flyver i USA. Hun har også en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Åke Refsdal Moe

Åke Refsdal Moe er spesialrådgiver i Innovasjon Norge med ansvar for store strategiske satsinger. Han er tidligere prosjektleder i Teknologirådet, og har publisert en rekke rapporter og anbefalinger om muligheter og utfordringer ved bruk av droner i Norge. Hans spesialfelt er innovasjonspolitikk, bærekraft og samfunnsansvar og scenario-utvikling og involveringsprosesser.

Knut Torbjørn Moe

Knut Torbjørn Moe arbeider i Squarehead Technology, der han har globalt ansvar for akustisk dronedeteksjon. Siden 2010 har han jobbet for flere dronefabrikanter og vært opptatt av droner og sikkerhet. Han har ledet prosjekter knyttet til politi og forsvar i en rekke land. Han er tidligere styreleder i UAS Norway.

Lars Nyre

Lars Nyre er professor i mediedesign ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved Universitetet i Bergen. Nyre er fagleg leiar av TekLab, eit nettverk for akademisk teknologiutvikling (teklab.uib.no). Han underviser på bachelor- og masterstudiene i medie- og interaksjonsdesign i Media City Bergen.

Rune Ottosen

Rune Ottosen er professor emeritus ved OsloMet – Storbyuniversitet. Han er leder av Assange-utvalget i Norsk PEN, og medlem av den norske UNESCO-kommisjonen. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om krigs- og fredsjournalistikk, pressehistorie og journalistikk.

Helge Veum

Helge Veum er tidligere avdelingsdirektør i Datatilsynet. Han har arbeidet med personvern, teknologi og informasjonssikkerhet i Datatilsynet fra 2003, og var avdelingsdirektør 2012-2017. Han har ingeniørutdanning, har mastergrader innen IT og økonomi og ledelse, og er nå leder for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune. Veum satt i Personvernkommisjonen (2020-2022).

Øyvind Vågnes

Øyvind Vågnes er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Han har eit omfattande faglitterært og skjønnlitterært forfattarskap bak seg, som rommar internasjonale forskingspublikasjonar i tidsskrift og antologiar, ein prisvinnande monografi og fem romanar. Science fiction-romanen Sone Z (2014) handlar om dronepiloten og grensevakta DeGarve.

Nils E. Øy

Nils E. Øy er tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening (1996-2013) og høgskoledosent II i journalistikk ved Høgskolen i Volda (1992-2017). Han har skrevet flere bøker om både journalistikk og lokalhistorie, blant andre Kommentarbok til offentleglova (2015) og Medierett for journalister (2013).

Cover Image
Full Text
Chapters
Published
March 24, 2022


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202758998