Tid for anerkjennelse: Andre verdenskrig i nåtid og i fortid

Volume editors:
Trond Bjerkås, Thomas V. H. Hagen, Gunhild Aaby
Chapter authors:
Trond Bjerkås, Einar Duenger Bøhn, Thomas V. H. Hagen, Unni Langås, Kathrin Pabst, Bjørn Tore Rosendahl, Eivind Stø, Espen Søbye, Erlend Wichne, Gunhild Aaby

Synopsis

I 2020 var det 80 år siden Norge ble okkupert 9. april 1940 og 75 år siden frigjøringen 8. mai 1945. Det ga anledning til å minnes disse sentrale hendelsene i norsk historie, men også til å se nærmere på krigen som kollektivt minnearbeid. Dette var bakgrunnen for Agderseminaret 2020.

Denne antologien består av åtte bidrag som på ulike måter belyser forholdet mellom minne og glemsel i kunnskapshistorien om andre verdenskrig. Bidragene favner vidt. Fra teoridrevne undersøkelser av anerkjennelse som fenomen og begrep til empiriske studier av ulike gruppers kamp for anerkjennelse. Bidragsyterne representerer en rekke ulike fag innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Synopsis in English:

2020 saw the 80th anniversary of the occupation of Norway on 9 April 1940 and the 75th anniversary of Norway’s liberation on 8 May 1945. The anniversaries provided an opportunity to reflect on these central events in Norwegian history, and to take a closer look at the war for the sake of collective remembrance. This was the background for the 2020 Agder Seminar.

This anthology consists of eight chapters that illuminate in different ways the relationship between memory and repression in the history of our understanding of the Second World War. The chapters are wide-ranging, from theory-based analyses of recognition as a concept and a phenomenon, to empirical studies of various groups’ struggle for recognition. The contributors represent a number of different disciplines within the social sciences.

Author Biographies

Trond Bjerkås
Trond Bjerkås (født 1978) er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder.
Einar Duenger Bøhn

Einar Duenger Bøhn. Professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Utgitt mange artikler og bøker, både internasjonalt og nasjonalt, blant annet nylig «Meningen med livet» (Spartacus, 2019) og «Hva er metafysikk?» (Universitetsforlaget, 2021). Duenger Bøhn er også en aktiv fagformidler, ofte hørt på radio og i podkaster.

Thomas V. H. Hagen

Thomas V.H. Hagen (født 1974) er forsker og avdelingsleder ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Unni Langås

Unni Langås er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Siste bok er Traumets betydning i norsk samtidslitteratur (2016). Hun er leder for forskergruppa Traumeframstillinger i samtidskulturen og forskningsprosjektet Making Memories. Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in the Second World War.

Kathrin Pabst

Kathrin Pabst er en tysk etnolog og forfatter, som jobber som førstekonservator NMF og leder av fagseksjonen ved Vest-Agder-museet. I perioden 2019 til 2023 leder hun imidlertid det internasjonale, EU-delfinansierte samarbeidsprosjektet «Identiy on the Line». Pabst har en doktorgrad i etikk og har jobbet med de vanskelige, tabubelagte historiene i mange år.

Bjørn Tore Rosendahl

Bjørn Tore Rosendahl er historiker (PhD) og faglig leder ved Norsk senter for krigsseilerhistorie på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Her har han bl.a. ledet opprettelsen av Krigsseilerregisteret. "Seafarers or war sailors?" er tittelen på Rosendahls avhandling. Han har også gitt ut bøker om omkomne utenlandske krigsseilere og om allierte krigsseilere.

Espen Søbye

Espen Søbye (f. 1954) magister i filosofi fra Universitetet i Oslo 1982, ansatt i Statistisk sentralbyrå fra 1985. Forfatter og sakprosakritiker i Morgenbladet.

Erlend Wichne

Erlend Wichne. Forfatter og gjendikter. Stipendiat i oversettelsesvitenskap ved Institutt for fremmedspråk og oversetting, Universitetet i Agder. Wichne har gitt ut tre skjønnlitterære bøker, samt tre gjendiktninger av fransk poesi (Flamme forlag og H//O//F). Tekstene hans er oversatt til engelsk, fransk, gresk, rumensk og spansk.

Gunhild Aaby

Gunhild Aaby (født 1970) er konservator NMF og formidlingsleder i Vest-Agder-museet.

Cover Image
Published
November 3, 2021


ISBN

Details about the available publication format: PRINT ON DEMAND

PRINT ON DEMAND
978-82-02-74817-3

Details about the available publication format: PDF

PDF
978-82-02-74817-3

Details about the available publication format: HTML

HTML
978-82-02-75016-9

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
978-82-02-75017-6

Details about the available publication format: XML

XML
978-82-02-75018-3