Samfunnsgeografi: En innføring

Volume editors:
David Jordhus-Lier, Kristian Stokke
Chapter authors:
David Jordhus-Lier, Kristian Stokke, Aleksander Bern, Andreas Forø Tollefsen, Aron Sandell, Bjørnar Sæther, Elin Selboe, Elin Sæther, Hege Merethe Knutsen, Hege Sørreime, Heidi Østbø Haugen, Jan Hesselberg, Jemina Garcia-Godos, Jørgen Carling, Karen O'Brien, Kirsten Ulsrud, Lars Böcker, Marianne Millstein, Marielle Stigum Gleiss, Marta Bivand Erdal, Michael Gentile, Milda Jonusaite Nordbø, Per Gunnar Røe, Terje Wessel

Synopsis

Samfunnsgeografi er studiet av samfunnets romlighet. Som student i samfunnsgeografi utvikler du din geografiske forestillingsevne og blir i stand til å forstå betydningen av det geografiske i samfunnet rundt deg. Denne boka gir deg en innføring i fagets historie og kjernebegreper – som rom, sted, skala, territorium og nettverk – samt en gjennomgang av viktige underdisipliner og forskningstemaer som preger faget i dag. Kapitlene er skrevet på norsk av 24 samfunnsgeografer basert i Norge. Forfatterne bruker selv en samfunnsgeografisk tilnærming i sin egen forskning. Gjennom de ulike kapitlene lærer du blant annet mer om klimaendringer, globalisering og ulikhet, politisk deltagelse, byutvikling, migrasjon, fattigdom og utviklingsspørsmål.

«Sosialantropologane har lenge hatt si innføringsbok i Thomas Hylland Eriksen si Små steder - store spørsmål. Litteraturvitarane har Per Thomas Andersen si Norsk litteraturhistorie. No har David Jordhus-Lier og Kristian Stokke sett saman ei tilsvarande bok innan samfunnsgeografi.»

Vemund Viken, lektorstudent, i Samfunnsgeografen 2017(1)

Author Biographies

David Jordhus-Lier

David Jordhus-Lier er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og arbeider med arbeidsgeografi, organisering og sivilsamfunn.

Kristian Stokke

Kristian Stokke er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og arbeider med politisk geografi, demokratisering, sivilsamfunn og medborgerskap

Aleksander Bern

Aleksander Bern er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO). Hans forskningsinteresser inkluderer byutvikling og filmgeografi.

Andreas Forø Tollefsen

Andreas Forø Tollefsen er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han arbeider innen politisk geografi med konfliktspørsmål og geografiske informasjonssystemer.

Aron Sandell

Aron Sandell er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Hans interesser inkluderer bygeografi, kritisk teori og ‘smarte byer’.

Bjørnar Sæther

Bjørnar Sæther er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Han forsker innenfor økonomisk geografi med fokus på utvikling i periferier og innovasjon i ressursbaserte næringer.

Elin Selboe

Elin Selboe er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og forsker på klimatilpasning, deltagelse og lokalpolitikk

Elin Sæther

Elin Sæther er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO og arbeider med politisk geografi og mediadiskurser

Hege Merethe Knutsen

Hege Merete Knutsen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Hennes interesser inkluderer utvikling i globale kjeder og nettverk og arbeidsgeografi.

Hege Sørreime

Hege Sørreime er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Arbeidet hennes utforsker forholdet mellom utvikling, fattigdomsbekjempelse og naturressurser.

Heidi Østbø Haugen

Heidi Østbø Haugen er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og forsker på entreprenørskap og utvikling.

Jan Hesselberg

Jan Hesselberg er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Hans forskning ser på fattigdom og ulikhet i utviklingsland

Jemina Garcia-Godos

Jemima Garcia-Godos er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og arbeider med rettferdighetsspørsmål i overgangen til fred og demokrati.

Jørgen Carling

Jørgen Carling er professor ved PRIO og forsker på migrasjon og transnasjonalisme.

Karen O'Brien

Karen O’Brien er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Hennes forskning ser på klimaendringer, sårbarhet og omstilling.

Kirsten Ulsrud

Kirsten Ulsrud er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og arbeider med samfunns- og teknologiforandring for å løse miljø- og fattigdomsproblemer.

Lars Böcker

Lars Böcker er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Han har fokus på transportgeografi, mobilitet og urbane reisevaner.

Marianne Millstein

Marianne Millstein er seniorforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus og arbeider med politisk geografi, urbant styresett og sosiale bevegelser.

Marielle Stigum Gleiss

Marielle Stigum Gleiss er førsteamanuensis ved Det teologiske menighetsfakultet. Hennes interesser inkluderer politisk geografi, arbeidsmigrasjon og diskursanalyse.

Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal er seniorforsker ved PRIO og forsker på transnasjonalisme, migrasjon og integrering.

Michael Gentile

Michael Gentile er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og arbeider innenfor bygeografi med boligspørsmål, segregasjon og geopolitikk.

Milda Jonusaite Nordbø

Milda Jonusaite Nordbø er stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Hun arbeider med klimatilpasninger og internasjonale verdikjeder.

Per Gunnar Røe

Per Gunnar Røe er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og forsker på byutvikling, stedsanalyser og suburbanisering.

Terje Wessel

Terje Wessel er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Hans interesser inkluderer bygeografi, ulikhet, segregasjon og urbanisering.

Cover Image
Published
May 19, 2017


ISBN

Details about the available publication format: PDF

PDF
9788202547752

Details about the available publication format: HTML

HTML
9788202567422

Details about the available publication format: XML

XML
9788202567439

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
9788202567415