Erling Kristvik - en nasjonal strateg?

Author:
Kjell-Arild Madssen

Synopsis

Erling Kristvik (1882–1969) var en av Norges mest sentrale «skolemenn» på 1900-tallet. Han var særlig kjent som rektor ved Volda lærarskule fra 1930, en stilling han hadde fram til julaften 1941 da NS-myndighetene stengte skolen. Som lærebokforfatter kom han til å prege en hel generasjon lærere, og lærebøkene hans var lenge det dominerende pensum ved nesten alle landets lærerskoler. Han var en ivrig debattant, taler og foredragsholder, og skreiv en lang rekke pedagogiske og sosiologiske artikler.

Denne boka drøfter sentrale sider ved Kristviks forfatterskap. En sentral tekst her er et manus som lenge har vært antatt tapt, men som nå er gjenfunnet: Folkelære. Pedagogisk sosiologi. Dette skulle utgjøre sluttsteinen i Kristviks pedagogiske forfatterskap, men det blei aldri utgitt. Kristviks arbeid med dette manuset gikk parallelt med at han nærmest lå i brevkrig med NS-myndighetene. Volda lærarskule blei sett som et «motstandsreir», og denne motstanden mot nazifisering førte til at skolen blei stengt, og Kristvik sjøl arrestert.

Folkelære blir lest i lys av den argumentasjonen han samtidig førte for å hindre stenging. Enkelte formuleringer her skapte problem for han etter krigen. Men hans «forklaring» fikk brei støtte og blei akseptert av departementet.

Kyrkjefag Profil er en serie fra Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. Boka er nr. 39 i serien.

Author Biography

Kjell-Arild Madssen

Kjell-Arild Madssen (1944) er dr. polit, førsteamanuensis emiritus, og har vært tilsatt i lærerutdanninga i Volda i over 40 år.

Cover for Erling Kristvik - en nasjonal strateg?
Published
November 24, 2020


Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
9788202683825
Date of first publication (11)
2020-11-24

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
ISBN-13 (15)
9788202708467
Date of first publication (11)
2020-11-24

Details about the available publication format: HTML

HTML
ISBN-13 (15)
9788202708474
Date of first publication (11)
2020-11-24

Details about the available publication format: XML

XML
ISBN-13 (15)
9788202708481
Date of first publication (11)
2020-11-24
Series
Online ISSN
2703-8076
Print ISSN
1502-7929