Oppvekst og livstolkning: Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger

Volume editor:
Jon Vegard Hugaas, Åse Høyvoll Kallestad
Chapter authors:
Margareth Eilifsen, Per Bjørnar Grande, Mette Bøe Lyngstad, Dag Norheim, Marit Rong, Björn Sundmark, Ove Olsen Sæle, Tom Sverre Tomren, Yvonne Margaretha Wang

Synopsis

Hva betyr vennskap, og hvordan kan supporterkulturen gi mening til livet? Hva lærer elevene om miljø i etikkundervisningen, og hvilke tanker har en ung flyktningjente om Gud? Disse blant flere spørsmål blir stilt i antologien, som undersøker barns og unges livstolkning fra et flerfaglig perspektiv. På bakgrunn av fiktive fremstillinger, dialogmøter og fortellinger drøfter forskere fra idrettsfag, litteratur, KRLE og pedagogikk hvordan barn og unge forstår livet. Artiklene tar også for seg planverk og lærebøker og drøfter hvordan voksensamfunnet bidrar i barns og unges livstolkning.

Antologien forutsetter at barn og unge har en form for etisk tenkning når de reflekterer over egne livsvilkår. Den legger også til grunn at voksne som er del av barnas hverdag, har ansvar for å gi barna redskap til denne etiske tenkningen. Ved å ta på alvor de unges egne uttrykk for livstolkning går antologien i dialog med fagfornyelsens overordnede prinsipper om etisk og demokratisk bevissthet.

Oppvekst og livstolkning er en vitenskapelig antologi som er rettet mot både masterstudenter, lærere og forskere innenfor de aktuelle fagfeltene. Med eksempler hentet fra populærkultur og skjønnlitteratur vil artiklene være interessante også for et allment publikum

Author Biographies

Jon Vegard Hugaas

Jon Vegard Hugaas, førsteamanuensis i KRLE ved Høgskulen på Vestlandet. Teologisk embetseksamen (MHS) og doktorgrad i filosofi (UiB). Forskningsinteresser innenfor etikk, Kants moralfilosofi, politisk filosofi og rettsfilosofi.

Åse Høyvoll Kallestad

Åse Høyvoll Kallestad, førstelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er litteraturviter med særlig interesse for kulturelle overleveringer i samtidslitteratur og verdiforhandlinger i ungdomslitteratur.

Margareth Eilifsen

Margareth Eilifsen, førstelektor i pedagogikk, Høgskulen på Vestlandet og studieprogramansvarlig for barnehagelærerutdanningen ved HVL og forsker på studenters læring og utdanningsledelse.

Per Bjørnar Grande

Per Bjørnar Grande, dosent i KRLE ved Høgskulen på Vestlandet.  Grande er religionsviter med spesiell interesse for religionsantropologi og forholdet mellom skjønnlitteratur og teologi.

Mette Bøe Lyngstad

Mette Bøe Lyngstad, førstelektor i drama ved Høgskulen på Vestlandet og forteller. Hun forsker på muntlig fortelling med marginale grupper og har hatt regi på flere fortellerforestillinger, blant annet med innvandrere og
rusavhengige.

Dag Norheim

Dag Norheim, førsteamanuensis i KRLE ved Høgskulen på Vestlandet. Dr. Philos. og Cand. philol. med fagene kristendomskunnskap hovedfag, engelsk, fransk og filosofi. Norheim forsker på etiske grunnlagsproblemer
knyttet til den flerkulturelle skolen og barnehagen.

Marit Rong

Marit Rong, professor i religionsdidaktikk ved HVL og forskningsprogramleder for lærerutdanningens forskningsprogram Språk, kommunikasjon og læring.  Hun er teolog med vekt på religionsdidaktisk forskning særlig rettet mot gudsbilde, riter, metaforteori og kjønnsforskning.

Björn Sundmark

Björn Sundmark, professor i engelsk litteratur ved Malmö universitet, ved institutt for Kultur, språk och medier  (KSM). Han underviser på litteraturkurs i lærerutdanningen og kurs som “Children’s Literature in a Global Perspective.”

Ove Olsen Sæle

Ove Olsen Sæle, dosent i idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Han forsker på idretts- og kroppsøvingstema som grenser opp til fagfeltene etikk, pedagogikk og filosofi.

Tom Sverre Tomren

Tom Sverre Tomren, førsteamanuensis i RLE ved Høgskulen på Vestlandet. Han er teolog og pedagog med særlig interesse for miljøetikk og bærekraft knyttet til livssyn.

Yvonne Margaretha Wang

Yvonne Margaretha Wang, førsteamanuensis i religionsvitenskap og konfliktløsningsteori, Høgskulen på Vestlandet. Wang er religionsviter med særlig interesse for religions- og livssynsdialog, mangfoldskompetanse og
religions- og livsynsdidaktikk.

Cover for Oppvekst og livstolkning: Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger
Published
October 13, 2020


Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
9788202630546
Date of first publication (11)
2020-10-13

Details about the available publication format: EPUB

EPUB
ISBN-13 (15)
9788202699345
Date of first publication (11)
2020-10-13

Details about the available publication format: HTML

HTML
ISBN-13 (15)
9788202699352
Date of first publication (11)
2020-10-13

Details about the available publication format: XML

XML
ISBN-13 (15)
9788202699369
Date of first publication (11)
2020-10-13