Logo NOASP - Nordic Open Access Scholarly Publishing

Spotlights

 • Når musikken gir mening: Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter

  Når musikken gir mening

  Spotlight

  Hva kjennetegner en god skolekonsert? Hva er et godt kulturtilbud for skoleelever? Kvalitet er et overordnet mål for Den kulturelle skolesekken, men hva betyr det i praksis? I denne boka bygger forfatteren bro mellom honnørord om kvalitet og ordløse kvalitetserfaringer. Hun utforsker samarbeidspartenes kommunikasjon om kvalitet med utgangspunkt i spesifikke skolekonsertsituasjoner. Målet er å tydeliggjøre konflikt- og konsensuslinjene i debattene og gi innspill til partenes samarbeid i praksisfeltet.

  Read More
 • Men in Manual Occupations: Changing Lives in Times of Change

  Men in Manual Occupations

  Spotlight

  This book challenges received thinking in the areas of work and education. It does so by presenting novel evidence on the lives and thoughts of men skilled in male-dominated, manual occupations in Norway. The heart of the book is comprised of extracts from life-story interviews in which workers, in their own vivid and vigorous language, talk about their experiences with work and education over the course of their lives. Detailed exploration of opportunities and constraints in individuals’ lives form the basis for a critical discussion of often unnoticed, exclusionary consequences of...

  Read More
 • Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier

  Erik Werenskiolds grafikk

  Spotlight

  Boken retter oppmerksomheten mot en del av Erik Werenskiolds (1855-1938) kunstproduksjon fra begynnelsen av 1900-tallet, som i vår tid ikke er særlig kjent; Hans grafikk laget mellom 1908 og 1938. Til tross for en relativt stor grafikkproduksjon har denne delen av hans arbeider havnet i skyggen av de mer kjente uttrykksformer, illustrasjoner til kjente litterære tekster og 1800-tallets naturalistiske maleri. I grafikken opprettholdes det naturalistiske formspråket, mens motivenes kompleksitet endres til enklere komposisjoner.

  Read More

Featured

Cover for Vitenskapelig (u)redelighet
Vitenskapelig (u)redelighet
Torkild Vinther, Vidar Enebakk, Jacob C. Hølen; Charlotte J. Haug, Bjørn Hofmann, Harald Irgens-Jensen, Ragnvald Kalleberg, Anne-Hilde Nagel, Rune Nydal, Ole-Andreas Rognstad, Berge Solberg
December 11, 2016
Cover for De berørte etter 22. juli: Forskningsetiske perspektiver
De berørte etter 22. juli: Forskningsetiske perspektiver
Vidar Enebakk, Helene Ingierd, Nils Olav Refsdal; Grete Dyb, Kari Dyregrov, Ragnar Eikeland, Tor Einar Fagerland, Kristin Alve Glad, Lars Gule, Gertrud Sofie Hafstad, Annika Melinder, Anne Marita Milde
September 12, 2016
Cover for Innholdsmarkedsføring: Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis
Innholdsmarkedsføring: Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis
Jens Barland; Tor Bang, Arne Krokan, Monica Viken
June 30, 2016
Cover for På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis
På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis
Torunn Klemp, Vivi Nilssen, Elin Strømman, Carl Fredrik Dons
December 12, 2016
Cover for Internet Research Ethics
Internet Research Ethics
Dag Elgesem, Charles Ess, Anders Olof Larsson, Marika Lüders, Robindra Prabhu, Katrine Utaaker Segadal, Elisabeth Staksrud, Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras; Hallvard Fossheim, Helene Ingierd
December 12, 2016

Publisere Open Access bok

Cappelen Damm Akademisk tilbyr Open Access-publisering av vitenskapelige monografier og antologier på NOASP. Forlaget sørger for fagfellevurdering, redaksjonell oppfølging, publisering og markedsføring. Cappelen Damm Akademisk er godkjent på nivå 1 som utgiver av forskningslitteratur, og godkjenningen omfatter også Open Access-bøker.

Har du et bokprosjekt - ta kontakt med: Dorte Østreng